ports

zandra's ports tree
git clone git://zandra.org/ports
Log | Files | Refs | README | LICENSE

checksums (156B)


      1 37a33f22cab9d27084fbef29856eaea0f692ff339c5b38bd32402dccf293cb849afd4a870cd3b5ca78179f0102f4011ce2f3444a53dc41dc75a5863b0a2226c8  wpa_supplicant-2.9.tar.gz