ports

zandra's ports tree
git clone git://zandra.org/ports
Log | Files | Refs | README | LICENSE

depsinc.mk (281B)


   1 <$git_DEPDIR/v.mk
   2 
   3 git_bindir = ${git_DEPDIR}/git-$v
   4 git_libdir = ${git_DEPDIR}/git-$v
   5 git_includedir = ${git_DEPDIR}/git-$v
   6 
   7 git_CFLAGS = -I${git_includedir}
   8 git_LDFLAGS = -L${git_libdir} -lgit
   9 
   10 DEPS_CFLAGS = $DEPS_CFLAGS ${git_CFLAGS}
   11 DEPS_LDFLAGS = $DEPS_LDFLAGS ${git_LDFLAGS}