ports

zandra's ports tree
git clone git://zandra.org/ports
Log | Files | Refs | README | LICENSE

passwd (150B)


   1 root::0:0:root:/root:/bin/mksh
   2 bin:*:1:1:bin:/bin:/bin/false
   3 daemon:*:2:2:daemon:/sbin:/bin/false
   4 nobody:*:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/false