ports

zandra's ports tree
git clone git://zandra.org/ports
Log | Files | Refs | README | LICENSE

mkfile (166B)


   1 <$mkbuild/mk.3rdparty
   2 
   3 <v.mk
   4 src = e2fsprogs-$v
   5 url = https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tytso/e2fsprogs/v$v/e2fsprogs-$v.tar.gz
   6 mkfile = ../e2fsprogs.mk