pkgtools

binary package manager for zandra
git clone git://zandra.org/pkgtools
Log | Files | Refs | README | LICENSE

commit 0d82fcf4cd07daa5d1f6f83d91808081455ed46f
parent b1c56e158a66416a87471020abea91bc3e057265
Author: sin <sin@2f30.org>
Date:   Tue, 17 Jun 2014 13:03:29 +0100

Use wrapper functions

Diffstat:
Mdb.c | 116+++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------------
1 file changed, 45 insertions(+), 71 deletions(-)

diff --git a/db.c b/db.c @@ -39,11 +39,7 @@ dbinit(const char *prefix) struct db *db; struct sigaction sa; - db = malloc(sizeof(*db)); - if (!db) { - fprintf(stderr, "out of memory\n"); - return NULL; - } + db = emalloc(sizeof(*db)); db->head = NULL; realpath(prefix, db->prefix); @@ -53,17 +49,15 @@ dbinit(const char *prefix) db->pkgdir = opendir(db->path); if (!db->pkgdir) { - fprintf(stderr, "opendir %s: %s\n", db->path, - strerror(errno)); + weprintf("opendir %s:", db->path); return NULL; } if (flock(dirfd(db->pkgdir), LOCK_EX | LOCK_NB) < 0) { if (errno == EWOULDBLOCK) - fprintf(stderr, "package db already locked\n"); + weprintf("package db already locked\n"); else - fprintf(stderr, "flock %s: %s\n", db->path, - strerror(errno)); + weprintf("flock %s:", db->path); return NULL; } @@ -87,14 +81,8 @@ dbload(struct db *db) if (strcmp(dp->d_name, ".") == 0 || strcmp(dp->d_name, "..") == 0) continue; - de = malloc(sizeof(*de)); - if (!de) { - fprintf(stderr, "out of memory\n"); - return -1; - } + de = emalloc(sizeof(*de)); de->pkg = pkgnew(dp->d_name); - if (!de->pkg) - return -1; if (dbpkgload(db, de->pkg) < 0) return -1; de->next = db->head; @@ -136,7 +124,8 @@ dbcollide(struct db *db, const char *name) archive_read_support_format_tar(ar); if (archive_read_open_filename(ar, pkgpath, 10240) < 0) { - fprintf(stderr, "%s\n", archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_open_filename %s: %s\n", pkgpath, + archive_error_string(ar)); return -1; } @@ -145,7 +134,8 @@ dbcollide(struct db *db, const char *name) if (r == ARCHIVE_EOF) break; if (r != ARCHIVE_OK) { - fprintf(stderr, "%s\n", archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_next_header: %s\n", + archive_error_string(ar)); return -1; } estrlcpy(path, db->prefix, sizeof(path)); @@ -153,13 +143,11 @@ dbcollide(struct db *db, const char *name) estrlcat(path, archive_entry_pathname(entry), sizeof(path)); if (access(path, F_OK) == 0) { if (stat(path, &sb) < 0) { - fprintf(stderr, "lstat %s: %s\n", - archive_entry_pathname(entry), - strerror(errno)); + weprintf("lstat %s:", archive_entry_pathname(entry)); return -1; } if (S_ISDIR(sb.st_mode) == 0) { - fprintf(stderr, "%s exists\n", path); + weprintf("%s exists\n", path); ok = -1; } } @@ -193,14 +181,13 @@ dbadd(struct db *db, const char *name) archive_read_support_format_tar(ar); if (archive_read_open_filename(ar, pkgpath, 10240) < 0) { - fprintf(stderr, "%s\n", archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_open_filename %s: %s\n", pkgpath, + archive_error_string(ar)); return -1; } - fp = fopen(path, "w"); - if (!fp) { - fprintf(stderr, "fopen %s: %s\n", path, - strerror(errno)); + if (!(fp = fopen(path, "w"))) { + weprintf("fopen %s:", path); return -1; } @@ -209,7 +196,8 @@ dbadd(struct db *db, const char *name) if (r == ARCHIVE_EOF) break; if (r != ARCHIVE_OK) { - fprintf(stderr, "%s\n", archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_next_header: %s\n", + archive_error_string(ar)); return -1; } estrlcpy(tmppath, db->prefix, sizeof(tmppath)); @@ -225,7 +213,7 @@ dbadd(struct db *db, const char *name) printf("updating %s\n", path); fflush(fp); if (fsync(fileno(fp)) < 0) - fprintf(stderr, "fsync: %s\n", strerror(errno)); + weprintf("fsync %s:", path); fclose(fp); archive_read_free(ar); @@ -282,8 +270,7 @@ dbfree(struct db *db) de = tmp; } if (flock(dirfd(db->pkgdir), LOCK_UN) < 0) { - fprintf(stderr, "flock %s: %s\n", db->path, - strerror(errno)); + weprintf("flock %s:", db->path); return -1; } closedir(db->pkgdir); @@ -319,10 +306,8 @@ dbpkgload(struct db *db, struct pkg *pkg) estrlcat(path, "/", sizeof(path)); estrlcat(path, pkg->name, sizeof(path)); - fp = fopen(path, "r"); - if (!fp) { - fprintf(stderr, "fopen %s: %s\n", pkg->name, - strerror(errno)); + if (!(fp = fopen(path, "r"))) { + weprintf("fopen %s:", pkg->name); return -1; } @@ -332,32 +317,25 @@ dbpkgload(struct db *db, struct pkg *pkg) *p = '\0'; if (buf[0] == '\0') { - fprintf(stderr, "malformed pkg file: %s\n", - path); - return -1; - } - - pe = malloc(sizeof(*pe)); - if (!pe) { - fprintf(stderr, "out of memory\n"); + weprintf("%s: malformed pkg file\n", path); + free(buf); + fclose(fp); return -1; } + pe = emalloc(sizeof(*pe)); estrlcpy(pe->path, db->prefix, sizeof(pe->path)); estrlcat(pe->path, "/", sizeof(pe->path)); estrlcat(pe->path, buf, sizeof(pe->path)); - pe->next = pkg->head; pkg->head = pe; } + free(buf); if (ferror(fp)) { - fprintf(stderr, "input error %s: %s\n", pkg->name, - strerror(errno)); + weprintf("%s: read error:", pkg->name); fclose(fp); return -1; } - - free(buf); fclose(fp); return 0; } @@ -380,14 +358,17 @@ dbpkginstall(struct db *db, const char *name) archive_read_support_format_tar(ar); if (archive_read_open_filename(ar, pkgpath, 10240) < 0) { - fprintf(stderr, "%s\n", archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_open_filename %s: %s\n", pkgpath, + archive_error_string(ar)); return -1; } - getcwd(cwd, sizeof(cwd)); + if (!getcwd(cwd, sizeof(cwd))) { + weprintf("getcwd:"); + return -1; + } if (chdir(db->prefix) < 0) { - fprintf(stderr, "chdir %s: %s\n", db->prefix, - strerror(errno)); + weprintf("chdir %s:", db->prefix); return -1; } @@ -396,10 +377,10 @@ dbpkginstall(struct db *db, const char *name) if (r == ARCHIVE_EOF) break; if (r != ARCHIVE_OK) { - fprintf(stderr, "%s: %s\n", archive_entry_pathname(entry), - archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_next_header %s: %s\n", + archive_entry_pathname(entry), archive_error_string(ar)); if (chdir(cwd) < 0) - fprintf(stderr, "chdir %s: %s\n", cwd, strerror(errno)); + weprintf("chdir %s:", cwd); return -1; } flags = ARCHIVE_EXTRACT_OWNER | ARCHIVE_EXTRACT_PERM | @@ -407,14 +388,14 @@ dbpkginstall(struct db *db, const char *name) ARCHIVE_EXTRACT_SECURE_NODOTDOT; r = archive_read_extract(ar, entry, flags); if (r != ARCHIVE_OK && r != ARCHIVE_WARN) - fprintf(stderr, "%s: %s\n", archive_entry_pathname(entry), - archive_error_string(ar)); + weprintf("archive_read_extract %s: %s\n", + archive_entry_pathname(entry), archive_error_string(ar)); } archive_read_free(ar); if (chdir(cwd) < 0) { - fprintf(stderr, "chdir %s: %s\n", cwd, strerror(errno)); + weprintf("chdir %s:", cwd); return -1; } @@ -457,14 +438,13 @@ dbpkgremove(struct db *db, const char *name) } } if (!de) { - fprintf(stderr, "%s is not installed\n", name); + weprintf("%s: is not installed\n", name); return -1; } for (pe = pkg->head; pe; pe = pe->next) { if (lstat(pe->path, &sb) < 0) { - fprintf(stderr, "lstat %s: %s\n", - pe->path, strerror(errno)); + weprintf("lstat %s:", pe->path); continue; } @@ -484,8 +464,7 @@ dbpkgremove(struct db *db, const char *name) if (vflag == 1) printf("removing %s\n", pe->path); if (remove(pe->path) < 0) { - fprintf(stderr, "remove %s: %s\n", pe->path, - strerror(errno)); + weprintf("remove %s:", pe->path); continue; } } @@ -521,8 +500,7 @@ dbrm(struct db *db, const char *name) printf("removing %s\n", path); /* nuke db entry for this package */ if (remove(path) < 0) { - fprintf(stderr, "remove %s: %s\n", path, - strerror(errno)); + weprintf("remove %s:", path); return -1; } sync(); @@ -537,11 +515,7 @@ pkgnew(char *name) { struct pkg *pkg; - pkg = malloc(sizeof(*pkg)); - if (!pkg) { - fprintf(stderr, "out of memory\n"); - return NULL; - } + pkg = emalloc(sizeof(*pkg)); pkg->name = name; pkg->head = NULL; return pkg;